हटके

धक्कादायक ! भारतातील ‘या’ गावात भा’ड्यावर मिळते पत्नी, असतो १ वर्षाचा करार…

भारतासारख्या मोठ्या देशात अशा अनेक पद्धती आणि प्रथा आहेत जे सभ्य समाजाच्या दृष्टीने पूर्णपणे चुकीच्या आहेत परंतु का-यद्याची प्रक्रिया असूनही त्यावर...

इतर

हटके

धक्कादायक ! भारतातील ‘या’ गावात भा’ड्यावर मिळते पत्नी, असतो १ वर्षाचा करार…

भारतासारख्या मोठ्या देशात अशा अनेक पद्धती आणि प्रथा आहेत जे सभ्य समाजाच्या दृष्टीने पूर्णपणे चुकीच्या आहेत परंतु का-यद्याची प्रक्रिया असूनही त्यावर...

हटके

मानसशास्त्रानुसार, स्त्रीमध्ये कोणताही माणूस पहिल्यांदा काय पाहतो?

यावर बरेच शा’स्त्रज्ञ आणि मा’नसशा’स्त्रज्ञांनी बरेच संशोधन केले आहे. पण स’माजातील दोन अ’विभाज्य घट’क म्हणजेच एक...

मनोरंजन