VIP कस्टमरसाठी एयर होस्टेस यांना सर्व्हिस देण्यासोबत ‘हेही’ करावे लागते काम ! पहा ओ’ठावर लि’पस्टिक लावून..

VIP कस्टमरसाठी एयर होस्टेस यांना सर्व्हिस देण्यासोबत ‘हेही’ करावे लागते काम ! पहा ओ’ठावर लि’पस्टिक लावून..

विमान प्रवास करणे अनेकांचे स्वप्न असते. सर्वांनाच विमानाने प्रवास करणे जमत नाही. हे हेरून केंद्र स-रकारने काही दिवसांपूर्वी जिल्हा स्तरावर विमानसेवा सुरू केली आहे. या विमानसेवेला डोमेस्टिक विमान सेवा असे म्हणतात. ही विमानसेवा आता काही प्रमाणात चांगल्या प्रकारे चालत आहे.

मात्र, को-रो’ना म-हामा-रीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून सर्व सेवा या बंद पडल्या आहे. त्यामुळे याचा फ-टका विमानसेवेला देखील फ-टका बसला आहे. विमान सेवा मध्ये काम करणारे कर्मचारी देखील यामुळे बे-रोजगार झालेले आहेत. विमानसेवा सुरू असताना त्यामध्ये किचनमध्ये काम करणारे एअर होस्टेस, पा-यलट, क्लीनर सेवकांचा समावेश असतो.

मात्र, हे सेवक देखील बे-रोजगार झाले आहेत. दे’शात सध्या को’रो’नाचा वा’ढत प्रा’दुर्भा’व पाहता आता विमानसेवा कधी सुरु होईल हे सांगणे सध्यातरी क’ठीण आहे. विमानसेवा सुरु झाल्यानंतर कर्मचारी आपल्या कामावर येतील. विमानातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे एअर हो-स्टेस असते. एअर होस्टेस म्हंटली की, आपल्या डो-ळ्यासमोर सुंदर त-रुणी उभी राहते. एअर हो-स्टेस हा-फ स्क-र्ट मध्ये असते.

तसेच तिचा मेकअप देखील सेट करण्यात येतो. एअर होस्टेस हिचे व्यक्तिमत्त्व हे सु-डोल असे असावे लागते. तिला पाहून एकदम प्रवाशांना प्रसन्न वाटावे. महाराष्ट्राचे दिग्गज लेखक दिवंगत पु.ल. देशपांडे गमतीने म्हणत असे की एअर हो-स्टेसला हवाईसुं-दरी म्हणतात, तर न-र्सला द-वाई सुंदरी का म्हणू नये.

गमतीचा भाग सोडला तर एअर हो-स्टेस ही म-हत्वाचा घटक असते. विमानामध्ये एअर हो-स्टेस हिला सर्व प्र-कारच्या क-स्टमरला हॅण्डल करावे लागते. विमानामध्ये बिझनेस क्लास आणि इकॉनॉमी क्लास असे असतात. इकॉनॉमी क्लासमध्ये सामान्य प्रवासी बसलेले असतात. तर बिझनेस क्लासमध्ये क-स्टमर बसलेले असतात.

बिझनेस क्लासमधील कस्टमरसाठी एअर होस्टेसला वेगळ्या प्रकारे प्रशिक्षित करण्यात येते. यामध्ये एअर होस्टेसच्या मेकअप पासून ड्रे-स कोड पाळावा लागतो. तसेच त्यांचे हेअर स्टाईल देखील विशिष्ट प्रकारे असावी लागते. तसेच लि-पिस्टिक त्यांचे त्यांना खास प्रकारे ठेवावे लागते.

तसेच लि-पिस्टिक बाबत त्यांना वेळो-वेळी लक्ष द्यावे लागते आणि लि-पिस्टिक त्यांना वेळोवेळी सेट देखील करावे लागते. क-स्टमरला आ-कर्षित करण्यासाठी त्यांना लि-पिस्टिक ट्रेनिंग देण्यात येते. तसेच बि-झनेस क्लासमध्ये प्रवाशांच्या मागणीनुसार दा-रूच्या वेगवेगळ्या ब्रँ-ड बाबतदेखील माहिती ठेवावी लागते.

यासाठी देखील त्यांना ट्रेन करण्यात येते. तसेच एअर होस्टेस यांना काही कमी-जास्त झाले तर बिझनेस क्लास मधील ग्राहकांचे सगळे ऐकाव लागते. त्यामुळे त्यासाठी वेगळ्या प्रकारची ट्रेनिंग देण्यात येते. वेगवेगळ्या देशानुसार वेगवेगळ्या प्रथा या एअर हो-स्टेस साठी बनवलेल्या आहे.

तसेच त्यांच्यासाठी वेगवेगळे नि-यम देखील करण्यात आले आहेत. त्याचा देशाच्या प्रो-टोकल प्रमाणे त्यांना वागावे लागते. तेथील नियम वेगळ्या पद्धतीचे असू शकतात. पा-श्‍चात्त्य देशांमध्ये एअर हो-स्टेस साठी नि-यम वेगळ्या प्रकारचे आहेत.

jaymaharashtra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *