बातमीराशीफल

घरातील पलंगाखाली ‘या’ गोष्टी ठेवू नये,राहणार नाही माता लक्ष्मीचा वास

प्रत्येक घरात एक पलंग असतो आणि घरात ठेवलेला पलंग जर योग्य दिशेने ठेवला नसेल तर तो अशुभ मानला जातो. घरात आणि कोणत्याही दिशेने बेड कसा ठेवावा हे फेंग शुईमध्ये सांगितले गेले आहे. वास्तुशास्त्र चीनमध्ये बरीच मानली जाते आणि या देशातील वास्तुशास्त्र फेंग शुई असे म्हणतात. चीनच्या फेंग शुईच्या वास्तुशास्त्रात घर बांधण्यापासून ते घरात ठेवण्यापासून प्रत्येक गोष्टीचा संदर्भ आहे.

फेंग शुईमध्ये असे सांगितले गेले आहे की घरात गोष्टी कशा ठेवल्या पाहिजेत जेणेकरून ते घरात नव वस्तू आणू शकतील. त्याचप्रमाणे फेंग शुईतील पलंगाबद्दलही बरेच काही सांगण्यात आले आहे, घरात बेड कोणत्या दिशेने ठेवावा आणि त्याखाली कोणत्या वस्तू ठेवल्या पाहिजेत.

अशा प्रकारचे बेड खरेदी करू नका-फेंग शुईच्या मते, लोकांनी बॉक्सिंग बेड खरेदी करू नये कारण बॉक्सिंग बेड खरेदी केल्यावर बऱ्याच वस्तू बॉक्सच्या आत ठेवल्या जातात आणि या वस्तूंवर झोपणे शुभ मानले जात नाहीत. तशाच प्रकारे बेडच्या पलंगावर कोणत्याही प्रकारचा बॉक्स किंवा आरसा असू नये आणि पलंगाचे डोके सरळ असावे.

कोणत्याही प्रकारची वस्तू ठेवू नका-जर आपल्या पलंगाखाली कोणत्याही प्रकारचे बॉक्स असतील तर आपण त्याखाली कोणत्याही प्रकारच्या गोष्टी ठेवणे टाळावे. कारण आपण अशा बर्‍याच गोष्टी पलंगाखाली ठेवल्या आहेत ज्यामुळे शरीराला झोपेच्या वेळेस मिळणारी सकारात्मक उर्जा रोखते आणि झोपेच्या वेळी या गोष्टी जवळ राहिल्यामुळे मानवाला झोप येत नाही.

या गोष्टी पलंगाखाली नसाव्यात-जर आपल्या घरात जास्त जागा नसेल आणि आपल्याला आपल्या पलंगाखाली वस्तु ठेवण्यास भाग पाडले असेल तर आपल्या पलंगाखाली लोखंडापासून बनविलेले काहीही किंवा प्लास्टिक बनलेले काहीही ठेवू नका. झोपताना अशा गोष्टींचा आपल्या मनावर आणि मेंदूवर परिणाम का होतो.

या गोष्टी व्यतिरिक्त, कोणत्याही प्रकारचे घाण अंथरूणही वापरत येऊ देऊ नका. फेंग शुईच्या म्हणण्यानुसार, बेडच्या खाली असलेल्या घाणीमुळे आर्थिक अडचणीत भर पडते.

आपण कोणत्या दिशेने बेड ठेवावा -जर बेडरूममध्ये बेड चुकीच्या ठिकाणी ठेवला असेल तर लक्ष्मी घरात राहत नाही. फेंग शुईच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही घरात बेडरूममध्ये पलंग ठेवताना वास्तुशास्त्राकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि पलंगाचे डोके दक्षिणेकडील किंवा दक्षिण-पश्चिम भिंतीकडे ठेवावे.

जर पलंग या दोन दिशांशिवाय इतर कोणत्याही दिशेने ठेवला असेल तर तो शुभ मानला जात नाही. म्हणूनच, आपल्या घरामध्ये पलंग फक्त योग्य दिशेने ठेवा.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close