मध्यरात्री सु’नेच्या खो’लीतून येणारा आ’वाज ऐकून सा’सऱ्याने उ’घड’ला दरवाजा तर तो पाहून झाला दं’ग, कारण सून दोन तरुण मुलांसोबत….

मध्यरात्री सु’नेच्या खो’लीतून येणारा आ’वाज ऐकून सा’सऱ्याने उ’घड’ला दरवाजा तर तो पाहून झाला दं’ग, कारण सून दोन तरुण मुलांसोबत….

आजच्या युगात गु’न्हेगा’रीचे प्रमाण इतके वाढले आहे की लोकांमध्ये आता प्र’चंड भी’ती निर्माण झाली आहे. कोणावरही विश्वास ठेवता येत नाही कारण सध्याची वेळ खूप वा’ईट बनली आहे. याआधी कधीच न ऐकलेल्या बातम्या आजकाल समोर येत आहेत. अशीच एक ल’ज्जास्पद बातमी उत्तर प्रदेश मधून समोर आली आहे.

उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर येथून मंगळवारी रात्री एका सासऱ्याने आपल्या सुनेला दोन मु’लांसोबत आ’क्षेपा’र्ह स्थितीत रं’गेहाथ प’कडले, अशी ध-क्कादा’यक घ’टना उ’घडकी’स आली आहे. हे प्रकरण गोरखपूरच्या श्यामदेउरवान पो’लिस स्टेश’न परिसरातील गुलरिहा भागातील एका खेड्यांशी सं’बंधित आहे जिथे एक सासरा मंगळवारी रात्री आपल्या घरी एकटा होता तेव्हा त्याला आपल्या सुनेच्या खोलीतून वि’चित्र आवाज येऊ लागला.

जेव्हा सासऱ्याला शं’का आली तेव्हा त्याने गावातील इतर लोकांनाही बोलावले आणि मग खोलीचा दरवाजा उघडला तेव्हा सर्वांनाच ध-क्का बसला. येथे दोन मुले या सुनेसोबत आ’क्षेपा’र्ह स्थि’तीत होते.

यानंतर ग्रामस्थांनी दोन्ही तरुणांना रं’गेहा’थ पकडले आणि जोरदार मा’रहाण केली आणि मग पो’लिसां’ना बोलावून दोघानाही पो’लिसां’च्या स्वाधीन केले गेले. पो’लिसां’नी यातील एका तरूणाकडून चा’कूही ज’प्त केला आहे.

गुलरिहा परिसरातील खेड्यात राहणाऱ्या सासऱ्याने या सुनेच्या चा’रि’त्र्या’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि गावातील मु’लांसो’बत तिचे अ’वैध सं’बंध असल्याचे पो’लिसां’ना सांगितले. सध्या पो’लिसां’नीही त्याचा त’पास सुरू केला असून हे प्रक रण परिसरात बरीच चर्चा बनवत आहे.

अमर उजालाच्या बातमीनुसार, सासरच्यांनी पो’लिसा’त तक्रार दिली आहे की, घरातील सुनेचे गावातील दोन तरुणांशी अ’वैध सं’बंध आहेत आणि सासऱ्याने रं’गेहा’थ प’कडल्यावर यातील एका तरुणाने सासऱ्यावर ह’ल्ला देखील पण सासर्याने आरडा आरोड केल्यानंतर ग्रामस्थ जमा झाले. सास-यानेही या तरूणास जि’वे मा’रण्याची ध’मकी दिली आहे.

जेव्हा गावकऱ्यांनी दोन्ही तरुणांना रं’गेहाथ प’कडले, त्यावेळी एका तरूणाने चा’कूने ह-ल्ला करुन पळून जाण्याचा प्रयत्नही केला. पण मोठ्या संख्येने जमा झालेल्या ग्रामस्थांनी त्यांच्या मुस’क्या आव’ळल्या. त्यानंतर चि’डलेल्या ग्रामस्थांनी तिघांनाही बे’दम मा’रहा’ण केली. सध्या पो’लिसां’नी दोघा तरुणांना अ’टक केली असून पुढील त’पास सुरू आहे.

jaymaharashtra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *