Home » प्रा’चीन काळातील ‘राजे’ महाराजे ही एक ‘गोष्ट’ खाऊन एकाच वेळी अनेक रा’ण्यांना करत होते ‘सं ‘तु’ष्ट’, पहा एकाच वेळी खे’ळायचे असा खे’ळ…
हटके

प्रा’चीन काळातील ‘राजे’ महाराजे ही एक ‘गोष्ट’ खाऊन एकाच वेळी अनेक रा’ण्यांना करत होते ‘सं ‘तु’ष्ट’, पहा एकाच वेळी खे’ळायचे असा खे’ळ…

निसर्गाने मानवांची निर्मिती करण्यापूर्वीच अशा काही वस्तू तयार केल्या आहेत की ज्या मानवांच्या देखरेखीसाठी आणि वापरण्यासाठी वापरल्या जातात. आपण कुठेतरी ऐकले असेल की अशी एकही वस्तू नाही की जिचा वापर होत नाही. जर आपल्यासाठी काही वस्तू निरुपयोगी ठरत असतील तर ते तसेही होऊ शकते.

कारण प्रत्येकालाच सर्वच नैसर्गिक गोष्टी अवडतीलच असे काही नाही. पूर्वीच्या काळात डॉ’क्ट’र नव्हते आणि अशी आधुनिक थे’रपी देखील नव्हती. लोक त्यांच्या आ’जा’रांवर फक्त आ’युर्वे’दिक आणि जंगली झाडापासून औषध तयार करून चांगल्या पद्धतीने उपचार करायचे.

आज आपण अशाच काही नैसर्गिक आणि आयुर्वेदिक औ’ष’धाबद्दल माहीत करून घेणार आहोत ज्याचे नियमित सेवन आपल्याला कोणत्याही प्रकारच्या शा’रीरिक दु-र्बलतेपासून मुक्त करते. आपल्या जीवनात बऱ्याच आयुर्वेदिक गोष्टी नमूद केल्या आहेत ज्या मानवांसाठी खूप फायदेशीर आहेत. पूर्वीच्या काळात देखील या औ’षधी वनस्पतींचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येत होता.

मानवी जीवनात बर्‍याच गोष्टींबरोबरच शा -री’रिक सं बं ‘ध देखील खूप महत्वाचे आहेत आपण कुठेतरी वाचले असेल की नवरा-बायकोमध्ये का’म वा ‘स’नाची पूर्तता किंवा सं’तु’ष्टता न झाल्यास त्यांचे नात्यात चव रहात नाही. जोडीदारास आवश्यक तितकी भूक भागल्यासारखे वाटत नसल्यास नक्कीच पती पत्नीचे नाते बेचव बनते. अशा वेळी आधार घेतला जातो तो उपचाराचा.

हे बर्‍याच वेळा पाहिले गेले आहे की धावपळ आणि त-णावग्रस्त वातावरणात बर्‍याच लोकांची म’ र्दा’नी श’क्ती कमकुवत होते जेणेकरून ते अंथरूणावर इच्छित प’र’फॉ र्मन्स देऊ शकत नाहीत. आज आपण अशा लोकांसाठी अशा एक आयुर्वेदिक वस्तूची माहिती जाणून घेणार आहोत. ज्यांना प्राचीन काळातील राजा महाराजांनी राण्यांशी सं बं’ध ठेऊन त्यांना सं -तु’ष्ट करण्यासाठी या गोष्टीला अविभाज्य घटक बनविले गेले होते.

पांढरी मु’स’ली असे या औ ष’धी वनस्पतीचे नाव आहे. पांढरी मुसली केवळ पुल्लिंगी शक्तीच वाढवते असे नाही तर त्यासंदर्भात त्याचे बरेच फायदे आहेत.पण बहुतेकदा ही वस्तू विवाहित लोक किंवा काही गु’प्त रो’ ग असलेल्या पु’रुषांकडून जास्त प्रमाणात वापरली जाणारी वस्तू आहे.

पांढरे मु’स’ली खाल्लेल्या व्यक्तीची रो’गप्र तिकारक शक्तीमध्ये शक्तिशाली बदल होत असल्याचे म्हटले जाते. याचा उपयोग केल्याने केवळ बाह्य दु-र्बलताच नाही तर श-रीरातील अंतर्गत दु-र्बलताही दूर होते. जर एखादी व्यक्ती नियमितपणे पांढऱ्या मु’स’लीचे सेवन करत असेल तर तो स्वत: लाच एक शक्तीशाली समजू लागतो.

असे म्हटले जाते की पूर्वीच्या राज्यांना एक नाही तर अनेक राण्या पत्नी म्हणून असायच्या. तसेच पूर्वीचे राजा महाराजा आपली क्ष’मता वाढवण्यासाठी या पांढर्‍या मु’स्लीचा वापर करीत असे. आणि एकाच वेळी अनेक राण्यांना सं-तु’ष्ट करण्याची श’क्ती प्राप्त करून घेत असत.

About the author

jaymaharashtra

Add Comment

Click here to post a comment