बों’बला ! 15 व’र्षाच्या वि’द्यार्थ्याने 23 व’र्षीय शि-क्षिके सोबत केले ल’ग्न, कारण समजल्यावर लो’कांनी शि-क्षि’केला….

बों’बला ! 15 व’र्षाच्या वि’द्यार्थ्याने 23 व’र्षीय शि-क्षिके सोबत केले ल’ग्न, कारण समजल्यावर लो’कांनी शि-क्षि’केला….

सो’शल मी’डियावर तुम्हाला जगभरातील वेगवेगळ्या प्रकारच्या बात म्या पाहायला आणि ऐकायला मिळतात. सो’शल मे’डीयाच्या अ’तिवाप’रामुळे हल्ली एखाद्या घ’ टनेची माहिती क्षणात जगभर प’सरायला जास्त वेळ लागत नाही. काही घ ‘टना अशा असतात. यापैकी अशाही काही घ ‘टना असतात ज्यांच्यावर नुसतं वाचून किंवा ऐकून वि श्वास ठेवणं क ठीण असतं.

सध्या सो’शल मी’डियावर अशीच एक घ’ टना व्हा’यरल होत आहे. या फोटोला कॅप्शन देण्यात आलं आहे की, जेव्हा मु लं शा ळेत जाऊन बोर होतात. सतत शा ळेत जाण्याचा कंटाळा आल्यामुळे एका विद्यार्थ्यानं च क्क त्याच्याच शि क्षिके’शी ल’ग्न केलं आहे. जेणेकरून त्याला शाळेत न जाता घरच्याघरीसुद्धा अभ्यास करता येईल.

या फोटोवर लोकांनी गमतीदार क मेंट्सचा वर्षाव केला आहे. तसा तर हा फोटो जुना असल्याचं बऱ्याच जणांकडून सांगितलं जात आहे. तरी देखील सध्या सो’शल मी’डियावर हा फोटो प्र’चं’ड व्हा’यरल होत आहे. ही घ ‘डलेली घ ‘टना चेन्नईची असून 2017 मध्ये हा प्रकार झाल्याचे सांगितलं जात आहे. हा माहिती वाचून थोडा वेळ तुमचाही वि’श्वास बसणार.

पण होय हे खरं आहे, एका विद्यार्थ्यांच आपल्या शि’ क्षि’केवरच प्रे’म ज’डल्यानं त्या विद्यार्थ्याने त्याचे मनातील भा’वना शि क्षि’केला सांगितल्या. त्यानंतर कोणताही वेळ वाया जाऊ न देता लगेचच शि ‘क्षि’केनंही त्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीला होकार दिला.

परंतु या घ ‘टनेत सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्या मु’लाने त्याच्या म’नातील भा’ वना शि ‘क्षि’केला बोलून दाखवल्या त्यावेळी या विद्यार्थ्याचं व’य केवळ १५ वर्ष होतं आणि शि’क्षि’के’चं व’य २३ वर्ष होतं. त्यांनतर आहे त्याच प’रिस्थि’तीत दो’घांनीही ल’ग्न करण्याचा निर्णय घेतला. या दो’घांचे घ’रच्यां’ची देखील या लग्नास ना नव्हती. या दो’घांच्या घ’रच्यांनीही लग्नाला परवानगी दिली. पण त्यावेळी मु’लाचं व’य जास्तच क’मी असल्यामुळे त्यांच्या लग्नाला का’य’दे’शीर अ’डचण येऊ नये म्हणून त्यांनी फक्त सा’खरपुडा उरकला होता.

सध्या तरी या दोघांच्याही ना’त्याबद्धल कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाहीये. त्यांच्यातील सा’खरपुड्याचा जुना फोटो सो’शल मी’डियावर प्र’चं’ड व्हाय’रल होत आहे. या फोटोला बघून बऱ्याच नेटकर्यांनी हा फोटो शे’यर केला तर काहींनी आपली व’यक्तिक मते कॉ’मेंट्स मधुन मांडली आहेत. काहींनी स’कारा’त्मक तर काहींनी न’कारा’त्मक प्र’ति’क्रिया नोंदवल्या.

या फो टोला पाहून एका सो’शल मी’डिया युज’रनं मॉ’डर्न स’मस्येचं मॉ’डर्न सोल्यूशन अशी ध’माके’दा’र प्र’तिक्रि’या दिली आहे. तर एका वापरकर्त्याने लिहिले आहे की, ‘हा तर खूप हुशार निघाला.’ अनेकांनी चा’ईल्ड ला’ईनच्या नंबरची देखील मागणी केली आहे. जेणेकरून या प्र’का’राबाबत त्यांना माहिती दिली जाईल. आणि असल्या घ’टना घडू नये म्हणून काही द’क्षता घेता येईल.

jaymaharashtra

One thought on “बों’बला ! 15 व’र्षाच्या वि’द्यार्थ्याने 23 व’र्षीय शि-क्षिके सोबत केले ल’ग्न, कारण समजल्यावर लो’कांनी शि-क्षि’केला….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *