सुंदर स्रि-यांना पाहून पु-रुषांच्या मनात येतात ‘या’ 8 गोष्टी, पहा नंबर ‘5’ ची गोष्ट प्रत्येक पु-रुषाच्या मनात येते…

सुंदर स्रि-यांना पाहून पु-रुषांच्या मनात येतात ‘या’ 8 गोष्टी, पहा नंबर ‘5’ ची गोष्ट प्रत्येक पु-रुषाच्या मनात येते…

नेहमीच सुंदर स्त्रि-यांना पाहून पुरूष आक-र्षीत होत असतात. पण तुम्हाला आज आम्ही पुरूष स्त्रि-यांना पाहून कोणता विचार करतात हे सांगणार आहोत. कधीही सुंदर मुलगी किंवा मुलगा आपल्या जवळून जात असेल तर वेगळेच संकेत येत असतात. किती छान दिसते ही किंवा किती हॅ-ण्डसम आहे का मुलगा… असे विचार मनात येत असतात.

पण फक्त इतकाच विचार करून व्यक्ती थांबत नाही. तर अनेक विचार मनात सुरू असतात. सगळेच पुरूष स्व-भावाने आणि विचार करण्याच्या पद्धतीने वेगळे असतात. कोणत्याही सुंदर मुलीला पाहिल्यानंतर त्यांचा मनात वेगवगळे विचार येत असतात. जाणून घ्या कसा विचार करतात पु-रूष.

बे-डरू-म प-र्फोमन्स कसा असेल
हा सगळ्यात कॉमन विचार मनात येतो तो म्हणजे एखाद्या सुंदर मुलीला पाहिल्यानंतर त्या मुलीला चांगल्या पण तितक्यात से-क्शु-अल नजरेने पाहीलं जातं, मा-नसशा-स्त्रानुसार ही इ-न्टि-मेट येणारी रि-एक्शन आहे. फक्त एक क-ल्पना म्हणून असं वाटत असतं. तीचा बे-डरू-म प-र्फोमन्स कसा असेल याचा विचार केला जातो.

ती खरंच इतकी सुंदर आहे का

कोणतेही पुरूष स्त्रि-यांची स्तु-ती करत असताना त्यांचाकडे बा-रकाईने पाहत असतात. मग त्यांना असा प्रश्न पडत असतो. की खरचं इतकी सुंदर आहे का? त्यांचासाठी फक्त बाहेरचा लुक नाही तर मुलीच्या आकर्षक असण्यामागे काय कराण आहे. याचा शोध घेण्याचा मुलं प्रयत्न करत असतात.


ती सिंगल असेल का

जास्त कोणताही विचार न करता मुलं सरळ मुद्याचा विचार करतात. एखादी सुंदर मुलगी सं-पर्कात असल्यानंतर तीचा कोणी पा-र्टनर आहे का? आपल्याला तिला कसं अप्रो-च करता येईल. याचा विचार जास्त करत असतात.

मी तिच्याशी कसं बोलू
कोणतीही मु-लगी आवडल्यानंतर तिला काय वा-टेल आपणं कसं बोलायला हवं याचा विचार मुलं करत असतात. तिच्याशी बोलण्यासाठी सोशल मिडिया, कॉमन फ्रेंड्स शोधणं हे प्रकार करायला सुरूवात होते,

ती माझ्यासाठी जा-स्तच चांगली आहे.
अशी अनेक मुलं असतात ज्याच्यात आ-त्मविश्वासाची क-मतरता असते. सुंदर महिलांना बघून ते त्याचाशी कसं बोलता येईल याचा विचार करतात. आपल्या तुलनेत ती जास्त चांगली आहे म्हणून आपल्याला अशी मुलगी मिळणार नाही. असं त्यांना वाटत असतं.

जर तीने मला रि-जेक्ट केलं तर
मुलं ही खूप स्मार्ट असतात. दोन पावलं पुढचा विचार करत असतात. ते आपल्या डोक्याने काम करत असतात. जर आपल्याला आवडत असलेल्या मु-लीने आपल्याला रि-जेक्ट केलं तर काय रिएक्ट करायचं असा सुद्धा विचार करून ठेवत असतात.

तिची पर्सनॅलिटी कशी असेल
एखादा मु-लीचे हावभाव पाहून तिची पर्सनॅलिटी कशी असेल, तीचा स्वभाव कसा असेल असे अनेक प्रश्न मुलांना पडत असतात.

कशाप्रकारचे पु-रूष आवडत असतील
कोणतीही मुलगी आ-वडल्यानंतर तिला आपल्यात इं-टरे-स्ट असेल का? तिची चॉईस कशी असेल याचा विचार करतात. त्यावरून तिला कसं अप्रोच करायचं हे ठरवतं असतात

jaymaharashtra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *